Szczepienia

Informuję, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego, wniosek  Gminy dotyczący utworzenia Gminnego punktu szczepień został rozpatrzony pozytywnie. Pozytywną opinię otrzymaliśmy również od Narodowego Funduszu Zdrowia. Ww. decyzję poprzedziła kontrola Punktu przeprowadzona przez pracowników NFZ, w wyniku której Punkt został zakwalifikowany jako spełniający wszelkie wymagania niezbędne do prowadzenia szczepień powszechnych.

Proces szczepienia przeciwko Covid-19 na terenie gminy Ożarów Mazowiecki uzależniony jest od ilości dostarczanych szczepionek. Niestety terminy przekazywania poszczególnych dostaw zawarte w harmonogramach nie zawsze są dotrzymywane lub są one przesuwane, co ma bezpośredni związek ze zmianami wcześniej wyznaczonych terminów szczepień dla mieszkańców.

Dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki mających trudności z dotarciem do Punktu Szczepień, którzy: posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami, mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień, od 18 stycznia br. została uruchomiona dedykowana gminna infolinia pod nr 607 919 929, (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: w środy 10.00 – 18.00, w pozostałe dni 8.00 – 16.00), gdzie osoby uprawnione mogą zgłaszać potrzebę transportu oraz uzyskać niezbędne informacje na ten temat.