Dla mieszkańców Gminy Ożarów Mazowiecki mających trudności z dotarciem do Punktu Szczepień, którzy:

  • posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R (upośledzenie narządu ruchu) lub N (choroby neurologiczne) lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego Punktu Szczepień,

od 18 stycznia br. została uruchomiona dedykowana gminna infolinia pod nr 607 919 929, (w godzinach pracy Urzędu Miejskiego: w środy 10.00 – 18.00, w pozostałe dni 8.00 – 16.00), gdzie osoby uprawnione mogą zgłaszać potrzebę transportu oraz uzyskać niezbędne informacje na ten temat.

Zwracamy się z prośbą, aby każdy mieszkaniec, który spełnia ww. kryteria oraz potrzebuje transportu do Punktu Szczepień zadzwonił na infolinię po rejestracji na szczepienie, ale nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem szczepienia.

Każdy, kto korzysta z transportu organizowanego przez gminę na szczepienie przeciw COVID-19, zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia (druk do pobrania poniżej lub u kierowcy podczas transportu).

Jednocześnie informujemy, że nie jest to transport sanitarny (pacjenta leżącego). W Punktach Szczepień utworzono zespoły wyjazdowe/mobilne do domu pacjenta. Aby umówić szczepienie przez zespół mobilny, należy skontaktować się z bezpłatną infolinią pod nr 989 lub bezpośrednio z wybranym Punktem Szczepień zaznaczając, że jest się osobą niepełnosprawną lub niesamodzielną i chce się skorzystać z tej formy szczepienia.

Ponadto informujemy, że Infolinia gminna dotycząca transportu na szczepienia nie prowadzi rejestracji na szczepienia, ani nie wyznacza dni i godzin szczepień. Służy ona wyłącznie kwestiom związanym z umówieniem transportu na szczepienie w wyżej wskazanych przypadkach.

Oświadczenie – druk do pobrania

Informacja o szczepieniach i klauzula RODO