Głównym tematem spotkania było omówienie organizacji szczepień przeciwko COVID -19 na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

W posiedzeniu uczestniczył Pan Waldemar Roszkiewicz – Kierownik Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim.

 

Z terenu gminy do rejestracji zgłosiły się trzy podmioty, które realizować będą szczepienia przeciwko COVID-19.

 

– Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim Filia w Józefowie – www.gspzlo-ozarow.pl

– DETOKS FENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

– Przychodnia “BIOVENA” w Ożarowie Mazowieckim.

 

Szczepienie wykonywane przez GSPZLO i Przychodnię „Biovena” realizowane będą w Józefowie przy ul. Lipowej 28A. Zostały wyznaczone poszczególne zespoły szczepień, składające się z lekarzy i pielęgniarek. Realizacja szczepień planowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W przypadku większego zainteresowania i dostępności szczepionek wprowadzone zostaną również szczepienia w soboty.

 

Szczepionka jest dobrowolna i darmowa.

W wyżej wymienionych punktach szczepień wykonywane będą szczepienia zgodnie z harmonogramem i wytycznymi Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

 

Opieka w ramach POZ dla pacjentów zapisanych do Filii GSPZLO w Józefowie ( osoby dorosłe i dzieci chore) świadczona będzie przez GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Konopnickiej 8.  W Filii w Józefowie realizowane będą nadal planowe szczepienia dzieci zdrowych.

Taka okresowa zmiana organizacji opieki zdrowotnej dla mieszkańców gminy jest niezbędna, aby zarówno podstawowa opieka zdrowotna jak i akcja przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-19 były efektywne.

 

Informację dotyczące programu szczepień na terenie naszej gminy będziemy aktualizować na bieżąco i przekazywać na stronach internetowych gminy i przychodni, w mediach społecznościowych i prasie lokalnej.

#SzczepimySię

 

Informacje na temat Narodowego Programu Szczepień  –

https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

Paweł Kanclerz

Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego