W związku z małym zainteresowaniem odbiorem bezpłatnych maseczek w Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach zmieniamy godziny ich wydawania. Od 31 marca 2021 r. będą one wydawane w tym punkcie od poniedziałku do piątku w godzinach od 16:00 do 18:00.