Głównym tematem spotkania, które odbyło się w formie wideokonferencji pod przewodnictwem burmistrza Ożarowa Mazowieckiego było wprowadzenie od 27 marca 2021 r.  nowych obostrzeń mających na celu przeciwdziałanie zakażeniom wirusem SARS-CoV-2:

  1. Przeanalizowano informację z pracy placówek oświatowych, dotyczącą prowadzenia zajęć w formie zdalnej, w klasach I-VIII szkoły podstawowej do 9 kwietnia br.
  2. Przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach oraz żłobek pozostają zamknięte do 9 kwietnia, z wyjątkiem opieki dla dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny, bezpośrednio zaangażowanych w przeciwdziałanie Covid -19 oraz służb porządkowych.
  3. Nauczyciele, którzy wyrazili chęć zaszczepienia, otrzymali pierwsze dawki szczepionek. Drugie dawki wg planu zostaną podane na przełomie kwietnia i maja.
  4. Działalność gminnych obiektów sportowych zostaje ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego.
  5. Od 24 marca br. trwa akcja dystrybucji maseczek jednorazowych dla mieszkańców gminy. Możliwość odbioru w sześciu punktach na terenie gminy.
  6. Sztab pozostaje w stałym kontakcie ze służbami sanitarnymi, monitorującymi ilość zakażeń w powiecie warszawskim zachodnim.

                                                                          

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego