Głównym tematem spotkania pod przewodnictwem burmistrza Ożarowa Mazowieckiego była dyskusja nad możliwością  utworzenia na terenie gminy Ożarów Mazowiecki Gminnego Punktu Szczepień Masowych przeciwko COVID-19.

W spotkaniu udział wziął również Waldemar Roszkiewicz – Kierownik GSPZLO w Ożarowie Mazowieckim.

Główne tematy poruszane podczas spotkania to:

  1. Analiza działalności obecnych Punktów szczepień na terenie gminy w stosunku do potrzeb mieszkańców.
  2. Możliwość zapewnienia kadry medycznej do stworzenia kolejnych zespołów szczepień.
  3. Analiza potencjału lokalowego pod kątem dostępności, lokalizacji i adaptacji pod potrzeby punktu szczepień przeciwko COVID-19.
  4. Wyznaczenie koordynatora gminnego do spraw organizacji Gminnego Punktu Szczepień Masowych.                                                   
  5. Przygotowanie planu działania związanego z utworzeniem GPSM.

Zgłoszenie gotowości do utworzenia punktu wraz z jego lokalizacją nastąpi do 6 kwietnia br. do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. 

 

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego