Ożarowska Karta Rodziny

W związku z licznymi pytaniami informujemy ponownie, że zgodnie z §3 ust. 1 i §4 ust. 1 Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” wnioski o wydanie/przedłużenie