Od 1 do 10 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków o dopłatę do biletu w ramach „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+”. Dopłata w wysokości 20% kosztów biletu długookresowego (miesięcznego lub kwartalnego) zakupionego w celu dojazdu do szkoły średniej lub wyższej przysługuje dzieciom z rodzin wielodzietnych, zamieszkałym na terenie gminy Ożarów Mazowiecki, posiadającym Ożarowską Kartę Rodziny 3+.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków uzyskania dopłaty: