Przypominamy posiadaczom Ożarowskiej Karty Rodziny 3+, że od 1 do 10 czerwca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków o dopłatę do biletów (imiennych, długookresowych – miesięcznych lub kwartalnych, zakupionych na dojazd dziecka do szkoły średniej lub wyższej).

Wnioski należy składać wraz z załącznikami – zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi warunków uzyskania dopłaty:

Wydział Spraw Społecznych
Urzędu Miejskiego