21 września 2017 r. weszła w życie Uchwała Nr XLIV/448/17 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 31 sierpnia 2017 r., wprowadzająca dla dzieci z rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki dopłaty do imiennego biletu długookresowego (miesięcznego lub kwartalnego) w wysokości 20% kosztów biletu zakupionego w celu dojazdu do szkoły średniej lub wyższej.

Szczegóły dopłat określa Zarządzenie Nr B.0050.179.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 21 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad dopłat do imiennego biletu długookresowego (miesięcznego lub kwartalnego) dzieciom z rodzin wielodzietnych w ramach Programu „Ożarowska Karta Rodziny 3+”.

Posiadaczy „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami.

Załączniki