W związku z licznymi pytaniami informujemy ponownie, że zgodnie z §3 ust. 1 i §4 ust. 1 Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” wnioski o wydanie/przedłużenie „Ożarowskiej Karty Rodziny 3+” składa się w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2.

Odbiór Kart odbywa się w Urzędzie Miejskim, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312.

Wydział Spraw Społecznych