Perspektywa finansowa 2014-2020

1 2 3 4

Dzisiaj rozpoczął się montaż wystawy plenerowej przy ul. Poznańskiej. Powieszone zostały już kolorowe zdjęcia różnych atrakcyjnych miejsc w gminie. Kolejny etap to montaż oświetlenia, aby również wieczorem można było komfortowo

Operacja pn. ,,Wyposażenie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki” mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i kulturalnej w obszarze Lokalnej Grupy Działania ,,Między Wisłą a Kampinosem" poprzez zakup wyposażenia i udostępnienie Świetlicy w Macierzyszu w Gminie Ożarów Mazowiecki w czasie wynikającym z umowy współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.