Dokumentacja dla Beneficjentów Ostatecznych projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Ożarów Mazowiecki:
Wzór umowy darowizny sprzętu komputerowego
Procedura monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w Gminie Ożarów Mazowiecki