21 marca br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o dofinansowanie operacji pn. ,,Wykonanie ścieżki edukacyjnej pn. Gmina Ożarów Mazowiecki w obiektywie”, dzięki której w ciągu kliku najbliższych tygodni na zielonym ogrodzeniu wzdłuż ul. Poznańskiej pojawi się wielkoformatowa wystawa uliczna.

50 plansz fotograficznych będzie przedstawiało miejsca rekreacyjno-turystyczne oraz potencjał infrastrukturalny i społeczny naszej gminy. Wystawa uliczna będzie dostępna dla pieszych, rowerzystów oraz przejeżdżających trasą poznańską kierowców. Prezentowane fotografie stworzą ścieżkę edukacyjną, którą będzie można podziwiać również po zmroku. W chwili obecnej w miejscu jej wykonania istnieje system oświetleniowy, który został wykonany kilka lat temu na potrzeby poprzedniej wystawy, wymaga on jednak modernizacji. Istniejące oświetlenie zostanie wymienione na nowoczesne i ekologiczne (LED).

Kilka lat temu w opisanej lokalizacji realizowana była wystawa fotograficzna o innej tematyce, która cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem oraz podnosiła estetykę najbliższej okolicy i miasta Ożarowa Mazowieckiego. Mamy nadzieję, że jej odświeżona wersja zostanie również pozytywnie odebrana przez mieszkańców i przejeżdżających przez naszą gminę gości.

Całkowity koszt realizacji wyniesie ponad 123 tys. zł przy dofinansowanie w kwocie ponad 76 tys. zł ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

                                                                                                                     Agnieszka Kijewska

                                                                                                           Referat Funduszy Zewnętrznych