Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz i Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali dzisiaj w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”.
W ramach realizacji przedsięwzięcia gruntownej termomodernizacji zostanie poddany budynek Szkoły Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie oraz budynek Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim, w którym obecnie funkcjonuje przedszkole.

Prace termomodernizacyjne swoim zakresem obejmą m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, modernizację instalacji wewnętrznych, wymianę oświetlenia oraz montaż Odnawialnych Źródeł Energii. Realizacja części prac budowlanych wchodzących w zakres rzeczowy projektu została już zakończona, jednakże wykonanie pełnego zakresu termomodernizacji planowane jest do końca 2023 r.

Wartość projektu szacuje się na ponad 6 milionów złotych, z dofinansowaniem w kwocie niespełna 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie jest efektem decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz reakcji Unii Europejskiej, która od lat wspiera inwestycje mające na celu przejście na gospodarkę niskoemisyjną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych. W dobie pandemii koronawirusa wyzwanie to jeszcze bardziej przybrało na sile. Fundusze pochodzą z tzw. inicjatywy REACT-EU będącej odpowiedzią Europy na skutki pandemii COVID-19.

Realizacja projektu, poza polepszeniem komfortu korzystania z obiektów dla uczniów oraz pracowników, wpłynie pozytywnie na zwiększenie efektywności energetycznej budynków oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

 

Agnieszka Kijewska
Referat Funduszy Zewnętrznych