Informacje o projekcie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki – etap II”.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 14 918 322,46 zł

Kwota wydatków kwalifikowalnych: 4 999 447,16 zł

Wysokość dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: 3 999 557,72 zł

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej oraz wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Ożarów Mazowiecki poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej przy ul. Lipowej 3 w Płochocinie oraz Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Lipowej 11 w Ożarowie Mazowieckim.

Otrzymane dofinansowanie pochodzi z tzw. inicjatywy REACT-EU będącej odpowiedzią Europy na skutki pandemii COVID-19.