Nagrody i wyróżnienia dla Gminy

1 2 3 6

Wyróżnienia dla Gminy Ożarów Mazowiecki, podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach w dniach 11-12 października br., odebrała zastępca burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak. Na samorządowym Forum

9 grudnia 2021 r. podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza,  Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak odebrała od Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Wiesława Raboszuka nagrodę dla zwycięzcy z Subregionu Warszawskiego Zachodniego - Gminy Ożarów Mazowiecki - za zrealizowany w latach 2016-2017 projekt pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

1 2 3 6