Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła 9 miejsce miejsce wśród 711 gmin miejsko-wiejskich w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju – Edycja 2023.

Miejsce w rankingu ustalane jest na podstawie poziomu wskaźników, tych samych od lat, które opisują rozwój gminy. Wskaźniki dotyczą m.in. wydatków na inwestycje, liczby osób bezrobotnych, pracujących, liczby podmiotów gospodarczych, liczby osób objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną, korzystających z oczyszczalni. Objęcie badaniem wszystkich gmin w Polsce oraz analiza ich rozwoju w długim okresie czasu podnoszą wartość rankingu.

Dyplomy wręczono dzisiaj, 23 kwietnia br., podczas konferencji naukowej na temat zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego zorganizowanej w Sejmie RP przez  Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. W konferencji uczestniczyli Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej, Dariusz Skarżyński i Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępcy Burmistrza oraz Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy.

Załączniki