Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła w ostatnim Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” 11 miejsce w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Jest to awans o 12 miejsc w stosunku do poprzedniego roku.

Ranking ten uznawany jest za jeden z bardziej prestiżowych i wiarygodnych w Polsce.  Sporządzany jest on od 18 lat i promuje te samorządy, które najlepiej dbają o swój zrównoważony rozwój. 

Zasady rankingu ustala niezależna Kapituła, której przewodniczy były premier RP profesor Jerzy Buzek. W jej skład wchodzą także przedstawiciele organizacji samorządowych, organizacji pozarządowych, władz publicznych oraz przedstawiciele redakcji “Rzeczpospolitej”.

Zgodnie z przyjętą przez Kapitułę metodologią, ranking weryfikuje skuteczność działań władz samorządowych w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej, ujmowanego w strategicznych kategoriach: trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania.  

Zestawienie obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2022 to około 50 wskaźników. Ożarów Mazowiecki to najlepsza gmina w powiecie warszawskim zachodnim. Do 10 miejsca  w ogólnopolskim rankingu zabrakło nam jednej setnej.