Aktualności

1 2 3 190

W czasie ferii zimowych, w terminie od 15 do 26 stycznia 2024 r., uczniowie klas I-VIII będą mogli wziąć udział w akcji „Zima w mieście 2024”, organizowanej we wszystkich publicznych szkołach podstawowych na terenie gminy Ożarów Mazowiecki.

Zarządzenie Nr B.0050.325.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku w zakresie: - podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - turystyki i krajoznawstwa; - działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Zarządzenie Nr B.0050.324.2023 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 o powierzchni 92,06 m² w budynku przy ul. Fabrycznej 3A wraz z udziałem wynoszącym 9206/110519 w nieruchomości wspólnej