W dniu 15.04.2024r wpłynęło pismo Starosty Warszawskiego Zachodniego dotyczące rozpoczęcia przez wykonawcę prac geodezyjnych modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębów ewidencyjnych: Macierzysz (0009) i  Wieruchów (0024), gmina Ożarów Mazowiecki. W załączeniu przekazujemy informacje.

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim nie prowadzi ww. procedury modernizacji. Wszelkie pytania w tej sprawie należy kierować do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 133 (budynek B), pod numerem telefonu 22 733 73 40 (sekretariat) oraz u wykonawcy pracy geodezyjnej pod numerem 17 864 24 44 lub 604 097 916

Informacja A.WG.PA.6620.2.3.2023.AS Starosty Warszawskiego Zachodniego

ZEBRANIE INFORMACYJNE