Po raz drugi z rzędu, Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce w kategorii Gmin miejsko – wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego.

Statuetkę i dyplom z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego odebrali wczoraj Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego i Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej.

24 listopada 2022 roku w Warszawie odbyła się uroczysta Gala Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego. Ranking Gmin jest inicjatywą realizowaną przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Ma on na celu wyłonienie oraz promowanie gmin, które w znacznym stopniu wyróżniają się swoim rozwojem  w obszarach społecznych oraz gospodarczych.

Zestawienie nie ma charakteru komercyjnego i  przygotowywane jest na podstawie obiektywnych wskaźników przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze we współpracy z  Urzędem Statystycznym w Warszawie.

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła  pierwsze miejsce w swojej kategorii w województwie oraz otrzymała tytuł Lidera powiatu warszawskiego zachodniego. Gminę podczas gali reprezentowali również: Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza, Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy. 

 

Załączniki