Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła wysokie 4 miejsce wśród 602 gmin miejsko-wiejskich w Polsce w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju – Edycja 2021. Jest to awans o trzy pozycje.

Miejsce w rankingu ustalane jest na podstawie poziomu wskaźników, tych samych od lat, które opisują rozwój gminy. Wskaźniki dotyczą m.in. wydatków na inwestycje, liczby osób bezrobotnych, pracujących, liczba podmiotów gospodarczych, liczba osób objętych siecią wodociągową i kanalizacyjną, korzystających z oczyszczalni. Największy wzrost w tej edycji dotyczył wydatków na projekty inwestycyjne na mieszkańca ze 120,45 punktów w 2020 roku na 281,57 punktów w 2021 roku.

Dyplomy wręczono 7 listopada br., podczas konferencji naukowej zorganizowanej w Sejmie RP przez  Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. W konferencji uczestniczyli Paweł Kanclerz – Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego, Andrzej Cichal – Przewodniczący Rady Miejskiej, Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza i Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy.