2021

9 grudnia 2021 r. podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza,  Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak odebrała od Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Wiesława Raboszuka nagrodę dla zwycięzcy z Subregionu Warszawskiego Zachodniego - Gminy Ożarów Mazowiecki - za zrealizowany w latach 2016-2017 projekt pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce w kategorii gmin miejsko – wiejskich w Rankingu Gmin Województwa Mazowieckiego organizowanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej we współpracy z Urzędem Statystycznym w Warszawie.