9 grudnia 2021 r. podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza,  Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Pani Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak odebrała od Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Pana Wiesława Raboszuka nagrodę dla zwycięzcy z Subregionu Warszawskiego Zachodniego – Gminy Ożarów Mazowiecki – za zrealizowany w latach 2016-2017 projekt pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Projekt swoim zakresem objął dwa obiekty:

  • Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim,
  • Pływalnię Miejską – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

i polegał na wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zastosowaniu Odnawialnych Źródeł Energii, które wpłynęły na obniżenie ilości zużywanej energii cieplnej i mocy cieplnej obiektów, obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Podczas tegorocznej, pierwszej edycji plebiscytu o nominacje rywalizowały ze sobą projekty z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 z dziewięciu subregionów Mazowsza. O przyznaniu nominacji do Lidera Zmian 2023 decydowali internauci.

Dziękujemy za oddane głosy w Plebiscycie Lider Zmian 2023 #eFEktUE.

 

Elżbieta Jastrzębska- Jóźwiak

Zastępca burmistrza ds. społecznych