Gmina Ożarów Mazowiecki zajęła wysokie 23 miejsce w XVII edycji prestiżowego Rankingu Rzeczpospolitej, w kategorii gmin miejskich i wiejsko-miejskich. To najlepsza lokata wśród samorządów naszego powiatu.

Po raz 17 kapituła rankingu oceniła samorządy, które w najlepszy sposób dbają o zrównoważony rozwój. W skład kapituły wchodzą eksperci z dziedziny samorządu i prawa, pracom przewodniczy prof. Jerzy Buzek.

Ocenie podlegały działania podejmowane w zakresie trwałości ekonomicznej, trwałości środowiskowej, trwałości społecznej oraz w zakresie jakości zarządzania. Punkty przydzielano po analizie m.in. zdolności samorządu do zwiększania dochodów własnych (w tym z podatków) i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywności zarządzania finansami, budowy potencjału rozwojowego. Kapituła porównywała też wpływ samorządów na jakość życia mieszkańców oraz budowę  społeczeństwa obywatelskiego.

 Jak możemy przeczytać na stronie organizatora rankingu „… Braliśmy tu pod uwagę zarówno “twarde” dane o wydatkach samorządu (m.in. na usługi w zakresie edukacji, kultury, sportu i rekreacji, transportu publicznego) jak i mierzalne efekty tych wydatków (np. miejsca dla dzieci w żłobkach i przedszkolach), ale też tzw. działania miękkie, których podjęcie nie wymagało dużych nakładów finansowych (np. współpraca z organizacjami pozarządowymi).”

Ważne były również kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej, czy redukcja emisji spalin i smogu.

Oddzielną kategorią była kwestia oceny jakości zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Zestawienie obejmuje wszystkie gminy, miasta i miasta na prawach powiatu w Polsce (z wyjątkiem Warszawy). W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich sklasyfikowano blisko 900 jednostek samorządowych.  Źródłem danych podlegających ocenie są informacje udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny, Ministerstwo Finansów oraz informacje podane przez władze lokalne w specjalnej ankiecie.

Paweł Kanclerz
Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego

Załączniki