W rankingu „Gmina dobra do życia” serwisu samorządowego Polskiej Agencji Prasowej gmina Ożarów Mazowiecki zajęła pierwsze miejsce zarówno w kategorii: strefy podmiejskie miast na prawach powiatu jak i w ujęciu ogólnopolskim.

4 listopada 2021 r. podczas uroczystej gali wyróżnienie w imieniu samorządu gminnego odebrała Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego.

Ranking został opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN).

Co decydowało o wynikach?

Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach, wyliczonych na podstawie danych publikowanych przez instytucje publiczne m. in. Główny Urząd Statystyczny. 

Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty na ich terenie, dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu.

W ujęciu ogólnopolskim (bez podziału na kategorie) czołówkę rankingu zdominowały gminy położone w aglomeracji warszawskiej. 10 na 20 pierwszych gmin w zestawieniu znajduje się w pobliżu stolicy.

Średni wynik punktowy gmin podmiejskich to 53,9, gmina Ożarów Mazowiecki uzyskała 69,08 punktów.

Honorowy patronat nad Rankingiem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, a także Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

 

Szczegółowe informacje: https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/o-rankingu

 

Foto: Marcin Kmieciński/PAP

Załączniki