Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki

Szanowni Państwo, Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki. Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania

Zarządzenie_Nr_B.0050.129.2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki Zarządza się przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ożarów Mazowiecki w celu poznania ich opinii