Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Cel projektu: opracowanie dokumentu pn. Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, w którym, na podstawie przeprowadzonej diagnozy obejmującej kwestie społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, infrastrukturalne, środowiskowe oraz kulturowe, określone zostaną tzw. obszary problemowe, wskazane do rewitalizacji zarówno w obszarze inwestycyjnym, jaki i społecznym.

Miejsce realizacji: Gmina Ożarów Mazowiecki
Wartość Projektu: 44.770,00 zł
Dofinansowanie: 40.293,00 zł
Planowany okres realizacji: do 31.10.2016 r.
Projekt zrealizowany.