Szanowni Państwo,

Przedstawiamy do Państwa opinii projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki.

Rewitalizacja stanowi proces, którego celem jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Niniejszy dokument przedstawia rozwiązania konkretnych problemów zidentyfikowanych na obszarach zdegradowanych Gminy Ożarów Mazowiecki.

Lokalny Program Rewitalizacji powstał w oparciu o diagnozę stanu obecnego wynikającą ze szczegółowych danych zebranych na temat Gminy Ożarów Mazowiecki.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki, a także do udziału w konsultacjach społecznych i podzielenia się z nami uwagami dot. przedmiotowego dokumentu.

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ożarów Mazowiecki oraz Ankiety konsultacyjne dostępne są na stronie internetowej  www.ozarow-mazowiecki.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, parter.

Na Państwa opinie i wypełnione Ankiety konsultacyjne czekamy do dnia 29 lipca 2016 r.

Spotkania konsultacyjne odbędą się:

  • w dniu 25 lipca 2016 r. o godzinie 16:00 w Domu Kultury „Uśmiech” w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165
  • w dniu 27 lipca 2016 r. o godzinie 16:00 w Filii Domu Kultury „Uśmiech” w Józefowie, ul. Fabryczna 15

Ankiety konsultacyjne prosimy wrzucać do urny wystawionej w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Kolejowa 2, parter.

Państwa opinia jest dla nas bardzo cenna. Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych.

Załączniki