Informacje o programie – KDR

Przypominamy wszystkim rodzinom, które o Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej wnioskowały do 31 grudnia 2017 roku, że tylko do 31 grudnia 2019 roku mogą ubiegać się o bezpłatne wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) zgodnie z którą o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.