Przypominamy wszystkim rodzinom, które o Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej wnioskowały do 31 grudnia 2017 roku, że tylko do 31 grudnia 2019 roku mogą ubiegać się o bezpłatne wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej. Złożenie wniosku w późniejszym terminie skutkować będzie koniecznością ponoszenia opłaty za wydanie drugiej formy Karty (9,21 zł za jedną Kartę).

Wzór wniosku oraz załączniki dostępne są pod adresem https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu lub https://ozarow-mazowiecki.pl/strefa-spoleczna/rodziny-wielodzietne/karta-duzej-rodziny/wnioski-do-pobrania/ , a także do pobrania
w Urzędzie Miejskim:

  • Wydział Spraw Społecznych, ul. Poznańska 165, III piętro, pok. 312,
  • Biuro Podawcze, ul. Kolejowa 2, parter.

Od  1 stycznia 2019 roku o przyznanie Karty Dużej Rodziny ubiegać się mogą nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wykaz zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny dostępny jest na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

Dodatkowych informacji udziela: Anna Fedoryk, tel. 22 731 32 57, e-mail: a.fedoryk@ozarow-mazowiecki.pl

 

Wydział Spraw Społecznych