1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) zgodnie z którą o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji ulegnie wzór wniosku o przyznanie KDR, wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03); we wszystkich załącznikach do wniosku dodano objaśnienie, że wypełnienie danych wnioskodawcy nie jest konieczne, jeśli załącznik jest składany równocześnie z wnioskiem.

Wzór wniosku oraz załączniki obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu

 

 

 

Wydział Spraw Społecznych