Wybory Samorządowe

Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja rad ulegnie

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 27 października 2014 r. Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 15 października 2014 r. Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w okręgach

Uchwała Nr LVII/561/14 Rady Miejskiej W Ożarowie Mazowieckim z dnia 30 września 2014 r. w sprawie utworzenia w Gminie Ożarów Mazowiecki odrębnego obwodu głosowania w Domu Opiekuńczo – Leczniczym w