Na podstawie art. 434 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.), Miejska Komisja Wyborcza informuje, że do wyborów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w okręgach nr: 2, 3, 6, 8, 11, 14 zgłoszono w ustawowym terminie tj. do dnia 7 października 2014 r. do godz. 24.00 tylko po jednej liście kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim.

W związku z tym, Miejska Komisja Wyborcza w Ożarowie Mazowieckim wzywa pełnomocników komitetów wyborczych do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych nr 2, 3, 6, 8, 11, 14 w terminie 5 dni tj. do dnia 13 października 2014 r. (poniedziałek).

Komisja pełni dyżury w dniach: 09.10.2014 r. – godz. 14.00 – 16.00, 13.10.2014 r. – godz. 15.00 – 17.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2, I p. pokój nr 105.

Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
w Ożarowie Mazowieckim
Beata Migda