OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim

z dnia 27 października 2014 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Ożarowie Mazowieckim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego:

  1. KANCLERZ Paweł Jacek, lat 45, wykształcenie wyższe, zam. Ożarów Mazowiecki, nie należy do partii politycznej, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY FORUM SAMORZĄDOWE GMIN

 Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Ożarowie Mazowieckim
Beata Migda