OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 15 października 2014 r.

Miejska Komisja Wyborcza informuje, że w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w okręgach wyborczych nr: 2,3,6,8,11,14 zostało zarejestrowanych tylko po jednej liście kandydatów na radnych do Rady Miejskiej, w związku z tym, na podstawie art. 434 §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) wyborów na radnych w tych okręgach nie przeprowadza się.

W w/w obwodach odbędą się wybory na:

  • Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego,
  • Radnych do Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
  • Radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
Beata Migda