Aktualności

1 212 213 214 215 216 252

Wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki z możliwością umorzenia do 40% w ramach Programu „Poprawa jakości wody pitnej poprzez budowę, przebudowę i remont stacji uzdatniania wody” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 ze zm.) zgodnie z którą o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Rozpoczynający się sezon grzewczy skutkuje licznymi przypadkami zatrucia osób tlenkiem węgla /czadem/. Przyczyny tragedii to niewiedza, zaniedbanie, niewłaściwe korzystanie z urządzeń grzewczych i wadliwa instalacja odprowadzania spalin. Obowiązkiem właściciela lub

Uprzejmie informujemy, że od dnia 13.11.2018 do 30.11.2018 roku następuje zmiana trasy autobusów w związku z trwającymi pracami remontowymi na ul Wolskiej. Autobusy LINII B relacja Wolskie-Starostwo PWZ będą zaczynały