W 1939 roku pomiędzy 9 a 13 września na polach Ożarowa, Ołtarzewa i ościennych miejscowości doszło do zaciętych walk pomiędzy zgrupowaniem Wojska Polskiego dowodzonym przez Generała Wiktora Thomme,  a XVI Korpusem Pancernym Wojsk Niemieckich. Zginęło wówczas ponad 1200 polskich żołnierzy.

28 września mogliśmy zobaczyć inscenizację  Bitwy Ołtarzewskiej w nowej, lepszej lokalizacji na terenie rekreacyjno-sportowym w m. Kręczki. Przedsięwzięcie miało spory rozmach i zgromadziło wielu widzów, o wiele więcej niż w latach poprzednich. W ocenie osób oglądających, inscenizacja wzbudziła spore zainteresowanie i potrzebę kontynuacji tego przedsięwzięcia w przyszłości. W inscenizacji udział wzięło ok.100 rekonstruktorów, użyty został sprzęt wojskowy  czołg LT-38,samochód pancerny kfz, ciężarówka Mercedes L3000, armata francuska Schneider, armata niemiecka Lig, 3 karabiny maszynowe, 48 szt. karabinów kbk Mauzer, 700 szt. amunicji oraz pirotechnika pola walki.

Wszystko odbywało się w taki sposób, aby jak najlepiej oddać atmosferę tamtych dni.  Dla  wszystkich obecnych podczas inscenizacji była to żywa lekcja historii, która na długo pozostanie w pamięci.