Na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 13 października 2019 r. wzięło udział 71,12% osób uprawnionych do głosowania tj. 13408 os. z pośród wszystkich uprawnionych. Liczba uprawnionych do głosowania to 18853 osoby. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie PKW w sekcji Frekwencja w wyborach 2019 r. do Sejmu oraz Frekwencja w wyborach 2019 r. do Senatu.


Frekwencja wyborcza w Sejmu RP i Senatu RP
w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 17 wyniosła 52,15%.
Uprawnionych do głosowania 18796.


Frekwencja wyborcza w Sejmu RP i Senatu RP
w gminie Ożarów Mazowiecki na godz. 12 wyniosła 20,06%.
Uprawnionych do głosowania 18757.