Sołectwo Duchnice zajęło III miejsce i otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 2 000 zł w ramach konkursu ogłoszonego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” w kategorii ,,MIAS rekreacyjnie”. Rozdanie nagród odbyło się 3 października br. podczas uroczystej gali zorganizowanej w siedzibie Zespołu ,,MAZOWSZE” w Karolinie. Nagrodę z rąk Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika odebrali Paweł Kanclerz burmistrz Ożarowa Mazowieckiego i Małgorzata Rutkowska – sołtys Duchnic.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 10.000 zł na zadanie pn. ,,Rozbudowa i wyposażenie placu zabaw we wsi Duchnice” udało się wykonać bezpieczną nawierzchnię na terenie rekreacyjnym, który służy lokalnej społeczności jako miejsce do aktywnego spędzania wolnego czasu.   Jest tam miejsce do grillowania, palenia ogniska, boisko do gry w piłkę nożną oraz siatkową, a także zadaszona siłownia zewnętrzna. Niestety cześć przeznaczona dla najmłodszych użytkowników była najmniejsza i ubogo wyposażona, mieszkańcy zgłaszali też potrzebę jej powiększenia i zapewnienia tam bezpiecznej nawierzchni. Od 2018 r.  użytkownikami terenu rekreacyjno-sportowego byli również uczniowie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej w Duchnicach oraz Przedszkola Publicznego przy ul. Mickiewicza. Zabawki dla dzieci zostały przeniesione z terenu szkoły. Sołectwu udało się pozyskać teren przyległy do placu zabaw, gdzie po wykonaniu bezpiecznej nawierzchni zamontowano zabawki. Dzięki wykonaniu nawierzchni zwiększyła się jeszcze liczba dzieci korzystających z placu, ale przede wszystkim poprawiło się ich bezpieczeństwo.

Gmina Ożarów Mazowiecki drugi rok z rzędu otrzymała środki finansowe na realizacje pięciu zadań na terenie sześciu sołectw w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Poza Sołectwem Duchnice otrzymano wsparcie finansowe na realizację następujących zadań:

  • Modernizacja miejsc parkingowych przy ul. Kwiatowej we wsi Bronisze;
  • Budowa, modernizacja i wyposażenie terenów rekreacyjnych we wsi Macierzysz;
  • Budowa i wyposażenie Miasteczka Ruchu Drogowego we wsi Orły oraz modernizacja placu zabaw we wsi Konotopa;
  • Modernizacja terenów rekreacyjno-wypoczynkowych we wsi Wolskie.

 

Nagrodzonemu Sołectwu serdecznie gratulujemy i życzymy realizacji kolejnych inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności.