Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez:

– Klub Sportowy „Ożarowianka” z siedzibą ul. poznańska 123, 05-850 Ożarów Mazowiecki   : „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży”

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie do 20 czerwca 2024 r. na adres:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 731 32 57

e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

 

Do pobrania:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag