Zarządzenie Nr B.0050.17.2024 w sprawie: częściowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2024 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.