Generalny Wykonawca informuje, że rozpoczyna się kolejna faza przebudowy stacji kolejowej – budowa ekranów akustycznych oraz nowych ogrodzeń.
Realizacja podzielona została na etapy, w taki sposób, żeby mieszkańcy Ożarowa Mazowieckiego w jak najmniejszym stopniu odczuli jej wpływ, zwłaszcza posesji które przylegają do granicy terenu PKP.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości Wykonawca pozostaje do dyspozycji.
Informacje o zakresie budowy ekranów akustycznych można uzyskać w biurze budowy ZUE S.A. znajdującym się w Ożarowie Mazowieckim, przy ul. Granicznej 22 A.

W załączeniu rysunki z rozmieszczeniem ekranów akustycznych:

Ekrany plan sytuacyjny