Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie publikujemy ofertę złożoną przez:

– Oddział Rejonowy PZERiI Warszawa Wola, Warszawa Bemowo, Warszawa Zachód na realizację zadania publicznego : „Poznajemy historię, doświadczenia i tradycje narodowe w poszczególnych regionach kraju”

Zgodnie z ust. 4 ww. artykułu, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia, można zgłaszać uwagi dotyczące oferty.

Uwagi dot. oferty można zgłaszać na załączonym formularzu uwag w terminie do 4 kwietnia 2023 r. na adres:

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

Kolejowa 2

05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 731 32 57

e-mail: j.kolodynska@ozarow-mazowiecki.pl

 

Do pobrania:

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Formularz zgłoszenia uwag