Zarządzenie Nr B.0050.26.2023 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2023 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej