Dziękujemy za wszystkie pomysły jakie wpłynęły w ramach akcji „Zgłoś swój pomysł”.
Zostały one przeanalizowane pod kątem technicznej, finansowej oraz organizacyjnej możliwości ich realizacji do końca 2022 roku. Projekty, które nie miały charakteru inwestycyjnego zostały wyłączone z dalszej oceny.

Dziękując za wszystkie złożone wnioski, informuję, że zarząd gminy weźmie je pod uwagę podczas tworzenia budżetu gminy w kolejnych latach.

 

Poniżej przedstawiamy Państwu wybrane projekty i zachęcamy do głosowania.

1. Bezpieczna Gmina z OSP Ożarów Mazowiecki ( OSP, Ożarów Mazowiecki, ul. Strażacka 1)

Zakup drabiny mechanicznej ( autodrabiny) o wysięgu około 30 m wraz ze zwiększonym koszem ratowniczym na podwoziu samochodu ciężarowego.

2. Tężnia solankowa w Parku Ołtarzewskim (Park Ołtarzewski)

3. Oświetlenie terenu Szkoły Podstawowej oraz boiska w Święcicach ( Święcice, ul. Poznańska 541)

4. Naturalna strefa zabaw i relaksu na Skwerze im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego ( Ożarów Mazowiecki, skrzyżowanie ul. Poznańskiej i ul. Poniatowskiego)
Ekologiczny plac zabaw, „zielona” przestrzeń do odpoczynku dla mieszkańców.

5. Skatepark (teren przy Szkole Podstawowej w Płochocinie)

6. Miasteczko rowerowe (teren przy Szkole Podstawowej w Płochocinie)

7. Modernizacja placu zabaw dla dzieci (Ożarów Mazowiecki, skrzyżowanie ul. Poniatowskiego i ul. Księstwa Warszawskiego)

8. Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego UKS Ołtarzew (projekt gminy)

9. Modernizacja obiektu sportowego, w tym boiska klubu piłkarskiego FC Płochocin (projekt gminy)

 

JAK GŁOSUJEMY?

Termin głosowania:

Głosowanie  trwa od 23.02.2022 r. do 7.03.2022 r.

Sposób głosowania:

– online przez interaktywny formularz  https://ozarow-mazowiecki.pl/zglos_swoj_pomysl-glosowanie/

– w formie tradycyjnej poprzez wypełnienie i wrzucenie do urny karty do głosowania dostępnej w Urzędzie Miejskim przy ul. Kolejowej 2 (parter) – należy mieć ze sobą dokument potwierdzający tożsamość

Kto może głosować:

Głosować mogą osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie gminy. Każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko jeden raz na jeden wybrany projekt z listy (bez możliwości modyfikowania i zmiany oddanego głosu).

Przy głosowaniu należy podać imię i nazwisko oraz nr PESEL.

Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie:

a) bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w gminie Ożarów Mazowiecki;

b) w przypadku osób nie posiadających meldunku na terenie gminy, na podstawie wpisu do rejestru wyborców.

Głosując na Twoim zdaniem najlepszy projekt współdecydujesz o tym, w jaki sposób zostaną rozdysponowane środki jakie otrzymała gmina w ramach nagrody w konkursie „Rosnąca odporność” i wybierasz te pomysły, które zostaną zrealizowane. Masz wpływ na to, jak zmieni się Twoje otoczenie.

Zrealizowane zostaną pomysły, które otrzymają największą liczbę głosów i ich łączna wartość nie przekroczy 1 miliona złotych.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA

Wyniki głosowania opublikujemy na stronie internetowej oraz profilu na Facebook’u 15 marca 2022 r.
W przypadku wpływu bardzo dużej liczby głosów i konieczności ich weryfikacji termin ogłoszenia wyników może zostać przesunięty. O zmianie zostaną Państwo poinformowani również na stronie internetowej.