Zgłoś swój pomysł – GŁOSOWANIE

 

Głosowanie  trwa od 23.02.2022 r. do 7.03.2022 r.
Głosować mogą osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie gminy.

Każda osoba uprawniona do głosowania może zagłosować tylko jeden raz na jeden wybrany projekt z listy (bez możliwości modyfikowania i zmiany oddanego głosu).
Oddane głosy zostaną zweryfikowane w bazach ewidencji ludności oraz w rejestrze wyborców.

 


Załączniki