Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku z zakresu:
– podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
– turystyki i krajoznawstwa;
– działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
– kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Oferty dotyczące realizacji zadań należy składać  poprzez Generator wniosków www.witkac.pl w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2022 r.  w generatorze wniosków oraz w wersji papierowej do 5 stycznia 2022 do godz. 18:00 w  Biurze Podawczym Urzędu  Miejskiego w Ożarowie Mazowieckim, parter, ul. Kolejowa 2.

 

Do pobrania:

Zarządzenie Nr B.0050.290.2021

Załącznik do Zarządzenia Nr B.0050.290.2021