Zarządzenie Nr B.0050.48.2021 w sprawie: końcowego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i ustalenia wysokości dotacji wspierającej realizację zadań publicznych w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.